+32 (0)3 221 15 69

Emissiemetingen SGS

aug 31, 2022 | Nieuws

Value Trading laat sinds 2022 elk kwartaal emissiemetingen uitvoeren door de onafhankelijke firma SGS, “wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering”. Hieruit blijkt dat, net zoals in 2020 en 2021, alle parameters voldoen aan de geldende grenswaarden voor zware metalen en deze nergens overschreden worden.

Rapporten voor elk van deze metingen zijn opgemaakt door SGS en liggen, mits afspraak, bij ons ter beschikking ter inzage van elke belangstellende.

Emissiemetingen uitgevoerd door SGS:

  • oktober 2020
  • juni 2021
  • maart 2022
  • april 2022
  • juli 2022