+32 (0)3 221 15 69

Persbericht valse beschuldiging loodvervuiling

“We verwerken geen lood en stoten het ook niet uit, maar zijn wel de bron ervan? De beschuldigingen worden telkens absurder…” Value Trading reageert op zoveelste valselijke beschuldiging omwonenden   Omwonenden van Value Trading vallen zonder enig...

Milieuvergunning

Op 2 november 2022 heeft de minister de aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning van Value Trading BV geweigerd. Het bedrijf stelt alles in het werk om zich te conformeren aan het oordeel van de minister.  Value Trading is in overleg met de...

Foutieve informatie omtrent Value Trading

Groen verspreidt bewust en herhaaldelijk foutieve informatie over Value Trading De Antwerpse afdeling van de politieke partij Groen verspreidde de voorbije weken bewust foutieve informatie over Value Trading. Via een flyer die in de wijk rond ons bedrijf werd...

Emissiemetingen SGS

Value Trading laat sinds 2022 elk kwartaal emissiemetingen uitvoeren door de onafhankelijke firma SGS, “wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering”. Hieruit blijkt dat, net zoals in 2020 en 2021, alle parameters voldoen aan de...

Bekendmaking openbaar onderzoek

Value Trading investeert jaarlijks veel in onderzoek, duurzaamheid en ontwikkeling. Na diepgaande evaluaties en doordachte aanpassingen in het productieproces is Value Trading er in geslaagd de opslag en het gebruik van zijn hulpstoffen in het zuiveringsproces grondig...