+32 (0)3 221 15 69

// NIEUWS

Milieuvergunning

Op 2 november 2022 heeft de minister de aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning van Value Trading BV geweigerd. Het bedrijf stelt alles in het werk om zich te conformeren aan het oordeel van de minister.

 Value Trading is in overleg met de milieutoezichthouders om op een veilige manier gevolg te kunnen geven aan de beslissing van de minister. De milieutoezichthouders hebben kunnen vaststellen dat de zuiveringsactiviteiten zijn stil gelegd en de ontmanteling van de installaties werd gestart. Er werd een stappenplan afgesproken om de verdere gefaseerde afbouw van de zuivering en afbraak van installatie veilig te kunnen laten verlopen. Te dien einde heeft de milieutoezichthouder op 9 december 2022 een bestuurlijke maatregel genomen.

Het verhandelen van metalen is niet vergunningsplichtig. Value Trading heeft zich op korte termijn kunnen reorganiseren zodat onze talrijke klanten geen hinder ondervinden en kunnen blijven rekenen op onze excellente service.

Foutieve informatie omtrent Value Trading

Groen verspreidt bewust en herhaaldelijk foutieve informatie over Value Trading

De Antwerpse afdeling van de politieke partij Groen verspreidde de voorbije weken bewust foutieve informatie over Value Trading. Via een flyer die in de wijk rond ons bedrijf werd verspreid, roept Groen op om een bezwaarschrift in te dienen tegen de verlenging van onze omgevingsvergunning. Daarop staat vermeld dat Value Trading zware metalen waaronder kwik, arseen en lood verwerkt. Dat klopt manifest niet. Value Trading verwerkt enkel edele metalen zoals goud en zilver, waarbij deze stoffen niet vrijkomen. Bijzonder daarbij: de partij verspreidde in december 2021 eenzelfde flyer die ze terugtrok nadat ze had erkend dat die foutieve informatie bevatte. 10 maanden later gaat de partij opnieuw in de fout, en doet ze dit in de media af als ‘een vergetelheid’… Na contact tussen Value Trading en Groen met de vraag dit recht te zetten, erkende de politieke partij opnieuw haar fout. Groen verspreidde daarop een nieuwe flyer die helaas nog steeds foutieve informatie bevat over ons bedrijf die ze niet wil rechtzetten.

Aan de hand van valse informatie probeert de politieke partij buurtbewoners en de publieke opinie herhaaldelijk te beïnvloeden en te verhinderen dat ons bedrijf een verlenging van de omgevingsvergunning krijgt. We stellen ons dan ook luidop de vraag hoe het mogelijk is dat een politieke partij bewust schade blijft toebrengen aan een bedrijf gebaseerd op informatie waarvan ze erkent dat die foutief is.

We pleiten al maanden voor een serene dialoog gebaseerd op feiten en geen meningen, maar worden telkens gedwarsboomd daarin. We vragen nu dan ook de tussenkomst van de rechtbank om deze foutieve berichtgeving te stoppen. Groen reageert hierop dat dit een vorm van intimidatie is en dat burgers het recht hebben om hun mening te zeggen. Wij vragen ons af of bewust foute informatie verspreiden ook behoort tot het recht op vrije meningsuiting en degelijk bestuur van een politieke partij. We laten dat oordeel aan de rechtbank over. Het gaat ons om het principe: we vragen enkel dat de stroom aan desinformatie over ons bedrijf stopt en eisen daarbij een symbolische schadevergoeding van 1 euro.

De feiten op een rijtje

Uit alle emissiemetingen die door het onafhankelijke bureau SGS elke drie maanden worden afgenomen, blijkt dat ons bedrijf op geen enkel vlak de milieunormen overschrijdt. Het bedrijf vormt geen gezondheidsrisico voor de omwonenden. Deze meetresultaten kunnen door iedereen geraadpleegd worden. Toch leeft er onder de omwonenden het gevoel dat Value Trading een bedreiging vormt voor de omgeving. Dat gevoel wordt gevoed door foutieve informatie die wordt verspreid. De informatie die Groen opnieuw verspreidde, wakkert dat gevoel alleen maar aan.

Emissiemetingen SGS

Value Trading laat sinds 2022 elk kwartaal emissiemetingen uitvoeren door de onafhankelijke firma SGS, “wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering”. Hieruit blijkt dat, net zoals in 2020 en 2021, alle parameters voldoen aan de geldende grenswaarden voor zware metalen en deze nergens overschreden worden.

Rapporten voor elk van deze metingen zijn opgemaakt door SGS en liggen, mits afspraak, bij ons ter beschikking ter inzage van elke belangstellende.

Emissiemetingen uitgevoerd door SGS:

  • oktober 2020
  • juni 2021
  • maart 2022
  • april 2022
  • juli 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek

Value Trading investeert jaarlijks veel in onderzoek, duurzaamheid en ontwikkeling. Na diepgaande evaluaties en doordachte aanpassingen in het productieproces is Value Trading er in geslaagd de opslag en het gebruik van zijn hulpstoffen in het zuiveringsproces grondig te reduceren.

Naast een optimalisatie heeft dit tevens tot gevolg dat de frequentie van leveringen met meer dan de helft is afgenomen. Deze aanpassingen zullen mede het onderwerp zijn van een openbaar onderzoek dat zal plaatsvinden van 26 augustus tot en met 24 september.

Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren.

Certified

Met trots kunnen wij u melden dat Value Trading de 3-jarige certificatie heeft behaald van de Responsible Jewellery Council!

Value Trading is lid van RJC sinds februari 2021 en wij geloven zeer sterk in de principes van duurzaam en verantwoord ondernemen.

Het behalen van een RJC Certificatie vereist immers een complexe en uitgebreide voorbereiding waarna door een onafhankelijke derde partij een audit wordt uitgevoerd.

Deze audit bestrijkt de “Code of Practices” (COP) en de “Chain of Custody” (COC) standaarden die door RJC worden uitgezet.

Verdere informatie vindt u hierover op volgende link: Value Trading BV • Responsible Jewellery Council

// CONTACT

Maatschappelijke zetel
Simonsstraat 48
2018 Antwerpen

Openingsuren klantenservice:
Jacob Jacobsstraat 58
2018 Antwerpen
+32 (0)3 221 15 69
Van maandag - vrijdag: 9u - 16u30
Gesloten tijdens het weekend en op feestdagen

Privacy policy

14 + 12 =

C0000+4180+Double_Certified_Logo_EU_US1 copy
C0000+4180+Double_Certified_Logo_EU_US1 copy 2