+32 (0)3 221 15 69

Foutieve informatie omtrent Value Trading

okt 3, 2022 | Nieuws

Groen verspreidt bewust en herhaaldelijk foutieve informatie over Value Trading

De Antwerpse afdeling van de politieke partij Groen verspreidde de voorbije weken bewust foutieve informatie over Value Trading. Via een flyer die in de wijk rond ons bedrijf werd verspreid, roept Groen op om een bezwaarschrift in te dienen tegen de verlenging van onze omgevingsvergunning. Daarop staat vermeld dat Value Trading zware metalen waaronder kwik, arseen en lood verwerkt. Dat klopt manifest niet. Value Trading verwerkt enkel edele metalen zoals goud en zilver, waarbij deze stoffen niet vrijkomen. Bijzonder daarbij: de partij verspreidde in december 2021 eenzelfde flyer die ze terugtrok nadat ze had erkend dat die foutieve informatie bevatte. 10 maanden later gaat de partij opnieuw in de fout, en doet ze dit in de media af als ‘een vergetelheid’… Na contact tussen Value Trading en Groen met de vraag dit recht te zetten, erkende de politieke partij opnieuw haar fout. Groen verspreidde daarop een nieuwe flyer die helaas nog steeds foutieve informatie bevat over ons bedrijf die ze niet wil rechtzetten.

Aan de hand van valse informatie probeert de politieke partij buurtbewoners en de publieke opinie herhaaldelijk te beïnvloeden en te verhinderen dat ons bedrijf een verlenging van de omgevingsvergunning krijgt. We stellen ons dan ook luidop de vraag hoe het mogelijk is dat een politieke partij bewust schade blijft toebrengen aan een bedrijf gebaseerd op informatie waarvan ze erkent dat die foutief is.

We pleiten al maanden voor een serene dialoog gebaseerd op feiten en geen meningen, maar worden telkens gedwarsboomd daarin. We vragen nu dan ook de tussenkomst van de rechtbank om deze foutieve berichtgeving te stoppen. Groen reageert hierop dat dit een vorm van intimidatie is en dat burgers het recht hebben om hun mening te zeggen. Wij vragen ons af of bewust foute informatie verspreiden ook behoort tot het recht op vrije meningsuiting en degelijk bestuur van een politieke partij. We laten dat oordeel aan de rechtbank over. Het gaat ons om het principe: we vragen enkel dat de stroom aan desinformatie over ons bedrijf stopt en eisen daarbij een symbolische schadevergoeding van 1 euro.

De feiten op een rijtje

Uit alle emissiemetingen die door het onafhankelijke bureau SGS elke drie maanden worden afgenomen, blijkt dat ons bedrijf op geen enkel vlak de milieunormen overschrijdt. Het bedrijf vormt geen gezondheidsrisico voor de omwonenden. Deze meetresultaten kunnen door iedereen geraadpleegd worden. Toch leeft er onder de omwonenden het gevoel dat Value Trading een bedreiging vormt voor de omgeving. Dat gevoel wordt gevoed door foutieve informatie die wordt verspreid. De informatie die Groen opnieuw verspreidde, wakkert dat gevoel alleen maar aan.