+32 (0)3 221 15 69

Milieuvergunning

dec 16, 2022 | Nieuws

Op 2 november 2022 heeft de minister de aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning van Value Trading BV geweigerd. Het bedrijf stelt alles in het werk om zich te conformeren aan het oordeel van de minister.

 Value Trading is in overleg met de milieutoezichthouders om op een veilige manier gevolg te kunnen geven aan de beslissing van de minister. De milieutoezichthouders hebben kunnen vaststellen dat de zuiveringsactiviteiten zijn stil gelegd en de ontmanteling van de installaties werd gestart. Er werd een stappenplan afgesproken om de verdere gefaseerde afbouw van de zuivering en afbraak van installatie veilig te kunnen laten verlopen. Te dien einde heeft de milieutoezichthouder op 9 december 2022 een bestuurlijke maatregel genomen.

Het verhandelen van metalen is niet vergunningsplichtig. Value Trading heeft zich op korte termijn kunnen reorganiseren zodat onze talrijke klanten geen hinder ondervinden en kunnen blijven rekenen op onze excellente service.